Pieni mediakasvatusportaali. Kuva: Jessica KoivistoinenMedia on osa arkipäivää. Välillä se ilahduttaa ja rikastuttaa, välillä se turhauttaa ja tuhoaa. Media on tullut myös kouluun ja nuorisotaloihin: ikkunanraoista, internet-piuhoja pitkin ja lasten taskuissa.

Media ei aina ole sellainen kuin toivoisimme, mutta se on sellainen, millaiseksi sen teemme. Media ja siihen kietoutunut maailma pitää ottaa haltuun. Jotta voisi olla täysivaltainen kansalainen, ei voi olla vain median kuluttaja – emmehän ole maailmassakaan vain kuluttajia vaan tasavertaisia tallaajia.

Olen kerännyt tälle sivulle sellaisia mediakasvatukseen liittyviä materiaaleja ja ajatuksia, joiden synnyttämisessä olen itse ollut mukana. Oppimateriaaleja saa vapaasti käyttää ja levittää oheisen CC-lisenssin mukaisesti, ellei niissä toisin mainita.

Creative Commons License Jos haluat kysyä tai kommentoida, tai haluat minut kouluttamaan, löydät yhteystietoni kotisivuiltani.oppimateriaalia

Elokuvan kolme perusasiaa
kertoo yksinkertaisesti ja havainnollisesti, miten elokuva toimii.


Kamerakynän pedagogiikka
Opas esittelee menetelmän videokameran käyttämiseen kynän kaltaisena monipuolisena ja helppona oppimisen välineenä. Kameralla voi tutkia ja jäsentää maailmaa, ilmaista ajatuksia, jakaa tietoa ja vuorovaikuttaa.


Käsikirjoituskortit (pdf)
joiden avulla on helppo suunnitella dokumenttielokuva, videomielipidekirjoitus tai muu asiapohjainen video. Korttien avulla oppilaiden työskentelyn ohjaaminen on opettajalle helppoa. Käyttöohjeet mukana!


Videomielipidekirjoitus (pdf)
Työpajassa tehdään videomielipidekirjoituksia, joilla pyritään vaikuttamaan koulun asioihin. Tavoitteena on oppia ilmaisemaan ja perustelemaan omia mielipiteitä julkisessa keskustelussa, jossa videokuva on nykyään tärkeä väline. Työpajan tarkoituksena on korostaa sitä, että oppilaat ovat keskeinen osa kouluyhteisöä ja heidän mielipiteillään ja havainnoillaan on merkitystä.


Täydellinen ihminen (pdf)
Työpajassa tehdään lyhytelokuva, joka esittelee täydellisen ihmisen. Tavoitteena on herättää kysymyksiä siitä, kuka kulttuurissamme sanelee ulkonäköihanteet ja oikeat tavat olla. Työpajassa syntyvissä videoissa jokainen oppilas on itse määrittelemällään tavalla "Täydellinen ihminen", mutta parityöskentelyn kautta hahmottuu myös, että mediateksti – tässä tapauksessa video – on aina tekijöidensä summa, eikä kaikkiin muuttujiin voi aina itse vaikuttaa.lyhytelokuvia


Lyhytelokuvia
Ihmiskunnan ainoa toivo -ryhmän kanssa tekemäni parikymmentä lyhytelokuvaa ovat katsottavissa netissä. Kaikkia elokuvia ja niihin liittyviä näin tehtiin -materiaaleja saa käyttää vapaasti opetuksessa. Elokuvat sopivat eri ikäisille alaluokilta aikuisiin.


Matkaopas toimittamiseen
Kollegani Elisa Miininin kirjoittama opas on tarkoitettu matkansa alussa oleville toimittajille, jotka haluvat muuttaa maailmaa ja kysyä yhä uudestaan: "Miksi?". PDF-tiedosto.ajatuksia ja muuta asiaa

Videokamera koulutyössä. Miten kamera voisi olla kuin kynä? (pdf)
Opinnäytetyössäni pohdin, miten videokameraa voisi käyttää opetuksen välineenä. Lähestyn kysymystä kasvatuksen, mediakasvatuksen ja elokuvateorian näkökulmista. Hahmottelen työkaluja ja kehyksiä, jotka auttavat entistä paremmin integroimaan mediakasvatuksen näkökulmia opetukseen.

Opinnäytetyön pohjalta olen kirjoittanut käytännönläheisen oppaan opettajille.


Kamera & kynä. Kirjallisia merkintöjä audiovisuaalisesta kulttuurista
Blogissani pohdin mediailmiöitä, työtäni ja elokuvaa.


Nuorten Ääni -toimitus
Nuorten ryhmä, joka tuo nuorten äänen kuuluviin valtamediassa tekemällä lehti- ja tv-juttuja. Työpaikkani.


1.3.2015 Ismo Kiesiläinen