Bussipysäkki

Etusivu

Bussit ja kuvat:
  valmistajittain
  liikennöitsijöittäin

Kirjoituksia

Muita kuvia

Linkit:
  liikennöitsijät
  valmistajat
  harrastajat

Palaute

Uutiset

In English

Mataluus vastaan mukavuus

Kokomatalat bussit ovat viime aikoina yleistyneet pääkaupunkiseudulla runsaasti, pääasiassa HKL:n toimesta. Etenkin keskustalinjojen kannalta tämä on hyvä asia: linjoilla, joilla matkustajamäärät ovat suuria ja keskimääräiset matkat lyhyitä, nopean matkaamisen tae ovat lyhyet pysähtymisajat pysäkeillä. Tämä saavutetaan helpoiten kun ovia on runsaasti ja bussiin nousu käy helposti. Siten kokomatalat bussit ovat oikea valinta näille linjoille. Matkojen lyhyyden takia istumapaikatkaan eivät ole elintärkeitä matkustusmukavuudelle.

Sen sijaan pidemmillä matkoilla, kuten seutulinjoilla, istumapaikat ovat arvossaan. Kukaan ei halua seistä yli vartin kestävää matkaa, ja seutulinjoilla puoli tuntia ylittyy helposti. Silti näkee pitkille linjoille laitetun 12-metrisiä kokomatalia busseja, joissa on vain reilut kolmekymmentä istumapaikkaa - aivan liian vähän. Jo YTV:n kalustovaatimustenkin mukaan seutulinjoilla pitäisi käyttää vähintään 43-paikkaisia busseja. Tavallisilla, eli keskisillalle asti matalalattiaisilla busseilla tähän päästään, ja ne ovatkin oikea valinta pidemmille linjoille. Lastenvaunuja saa näihin yhtä paljon mukaan, eivätkä hieman pidemmät seisomisajat pysäkeillä haittaa pitkillä linjoilla.

Helpointa vertailu matalan ja kokomatalan bussin istumapaikkojen määristä on uusissa Lahti 402 -busseissa, joita on tehty sekä kokomatalalle Scania N94 UB - että edestä matalalle L94 UB -alustalle. 13,3-metrisenä kokomatalaankin on saatu ennätykselliset 40+5 istumapaikkaa, mutta samanmittaiseen matalaan on saatu peräti 46+5 paikkaa. Kuuden paikan ero on mittava, eikä lisäpaikkojen takia tarvitse edes istua yhtään ahtaammin. (+5 tarkoittaa viittä keskisillalla olevaa klaffipenkkiä, niistä viides on keskellä poikittain.) Toki klaffipenkkien kanssa kokomatalakin Lahti täyttää seutubussin vaatimukset. Eri asia tarvitaanko seutulinjoilla kokomataluutta.

Pidemmillä linjoilla mataluus ei siis välttämättä tuo mukavuuta, sillä matkustajan kannalta tärkeintä on istumaan pääsy. Seisojaa ei lainkaan lohduta taka-akselin edistyksellinen rakenne, saati alustan moduulirakenteisuus. Perinteisemmät edestä matalat bussit helpottavat jo bussiin nousemista tarpeeksi, verottamatta kuitenkaan istuinpaikkoja liikaa. Näissä saavutetaan paras paikkamäärä/käytön helppous -suhde, eli käytännössä paras mukavuus.

Kun HKL kuitenkin hankkii sekä kokomatalia että normaalimatalia busseja, niin miksi se ei myös käyttäisi niitä kullekin tyypille soveltuvilla linjoilla. Kokomatalat keskusta- ja liityntälinjoille, muualla niistä ei iloa ole.

Niko Setälä

[Ylös]