Yhdistys Nörtit Toiminta Jäsenet Materiaalia Yhteydet Irti Elämästä Irti Elämästä

yhdistys
Irti Elämästä -yhdistys perustettiin vuonna 1997. Sen toiminnan tavoitteena luoda nuorisokulttuuriin tilaa nörttiydelle, nörteille ja nörttien välisille yhteyksille. Käytännön- ja maanläheisemmin päämääräksi voisi tiivistää sen, ettei nörtti-käsitteen tarvitsisi olla kantajalleen ongelma.

 • Yhdistyksen säännöt
 • Historiikki
 • Kysymyksiä ja vastauksia
 • TOIMINTA
  Yhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään edellämainittujen tavoitteiden saavuttamista. Käytännössä yhdistys siis järjestää erinäisiä pienimuotoisia nörttiaihepiirin tapahtumia, sekä jäsenille, että muille. Tapahtumien tarkoitus voi olla ylevä idealistinen vaikuttaminen tai puhtaasti hauskanpito. Usein nämä pyritään yhdistämään (usein toinen pyrkii kumoamaan toisen - lieneekö sitten luonnon omaa selvitymistaistelua), jos vain mahdollista. Jäsentenvälisiä tapaamisia järjestetään myös sääntömääräisten kokousten lisäksi mahdollisuuksien ja aktiivisuuden mukaan.

  Yhdistys pyrkii olemaan näkyvästi esillä aina siellä, missä nörttiys tai siihen liittyvät asiat ovat ns. tapetilla. Tarpeen tullen myös yhdistys itse voi olla tapetoijan roolissa.

  Nörtti-Isku on yhdistyksen noin puolen vuoden välein järjestämä tapahtuma, jossa nörtit - yllätys - iskevät johonkin, mistä nörttiys on normaalisti kaukana. Tapahtuman teema valitaan tilanteen mukaan - viimeksi vallattiin Kaivopuisto (tarpeettomana se luovutettiin takaisin sellaisenaan). Mahdollisen syvällisen tarkoitusperänsä lisäksi Iskut toimivat myös foorumina, jossa tavataan uusia ja vanhoja tuttuja ja juodaan kolajuomia.

 • Toiminta
 • Materiaalia
 • JÄSENET
  Yhdistyksen jäsenyys tarjoaa mahdollisuuden olla mukana vaikuttamassa, suunnittelemassa päättömiä tempauksia ja tutustua samalla ihmisiin joihin todennäköisesti haluaakin tutustua (perustuu teoriaan, jonka mukaan nörteillä on paljon yhteistä keskenään).

  Ikä ei ole este jäsenyydelle - riittää, että kokee itsensä nörtiksi ja katsoo haluavansa olla yhdistyksen jäsen. Tällä hetkellä jäsenien iät vaihtelevat noin kolmestatoista vuodesta yli kahteenkymmeneen. (Yhdellä jäsenellä on kuitenkin vain yksi ikä.)

 • Jäsenet
 • NÖRTTIYS
  Erinäisten puheenjohtajan henkilökohtaisten hapuilujen jälkeen on uskottava, ettei ole mielekästä yrittää määrittää nörttiyttä käsitteenä edes yhdistyksen etujen nimissä. Kysymyshän on käsitteestä, jota kukaan ei ole varsinaisesti lanseerannut ja luonut sille näin sisältöä. Nörttiys vain on - usein se merkitsee käsitteen käyttäjälle ujoa, omissa oloissaan viihtyvää tietokonefriikkiä - toisaalta se saattaa olla vain kunnianimi luokkatoverille, joka ei koskaan käy perjantaisin nettiä pidemmällä. Kaikista mielenkiintoisempia ovat kuitenkin nörittyden syyt ja seuraukset; millaisia ovat nörteiksi kutsutut ihmiset? Miten se vaikuttaa heidän elämäänsä? Onko heillä edes Elämää?
  Tähän asiaan yhdistys pyrkii pureutumaan syvimpiä juuria myöten - mitä nyt Kaivopuiston valtaamisiltaan ehtii.

 • Nörttiys
 • Ismo Kiesiläinen,
  puheenjohtaja

  PS. Se nimi, Irti Elämästä, on muuten puhdasta ironiaa. Hienosti ovat nörtit pärjänneen Elämättöminä (engl. nolife), miksipä ei siis jatkossakin.

  Yhdistyksen säännöt

  Historiikki

  Kysymyksiä ja vastauksia

  Toiminta

  Materiaalia

  Jäsenet

  Nörttiys

  Logo
  Irti Elämästä

  Copyright © 1997-98 Irti Elämästä -yhdistys - email: timpu@mbnet.fi
  Ulkoasu: Ville Lämsä