Kamerakynän pedagogiikka

Videokamera oppimisen välineenä


Populaarikulttuuri ja elokuvakasvatuksen perinne tuntevat elokuvan tarinankerronnan taiteena. Vähemmälle huomiolle on jäänyt elokuvateorian vaikutusvaltainen suuntaus, jossa elokuva ymmärretään ajattelun ja sen representoimisen välineenä, kamerakynänä. Tämä historiallinen näkökulma tarjoaa aivan uusia välineitä ymmärtää videokuvaamisen mahdollisuudet oppimisessa.

Kamerakynän pedagogiikassa elokuvaa käytetään kognitiivisena ja konstruktiivisena välineenä, jonka avulla oppilas tutkii maailmaa, ajattelee ja ilmaisee ajatteluaan. Näytelmien kuvaamisen sijaan tehdään yksinkertaisia, pedagogisesti harkittuja kuvaustehtäviä, joilla oppilas haastetaan ajattelemaan, toimimaan ja vuorovaikuttamaan tavoitteellisesti. Kuvaaminen on tapa käsitellä tietoa. Työskentelyssä kameran luontaiset ominaisuudet tukevat oppilasta erityisesti tarkkaavaisuudessa, toiminnanohjauksessa ja ajattelun jäsentämisessä.

Opettajan käsikirja esittelee kamerakynän pedagogiikkaa kattavasti sekä käytännössä että teoriassa. Maksuton verkkojulkaisu on kirjoitettu Suomen tietokirjailijat ry:n tuella.[Avaa, tallenna tai tulosta]
PDF-tiedosto, 7 Mt
124 sivua. Julkaisuvuosi 2017.
Ismo Kiesiläinen

Jos tarvitset käsikirjasta painolaatuisen tiedoston, ota yhteyttä.


Miltä kamerakynätyöskentely näyttää? Kuusi tapaa käyttää kamerakynän pedagogiikkaa -videossa seurataan työskentelyä eri aineiden oppitunneilla. Opettajat ja oppilaat kertovat ajatuksiaan kamerakynästä. Video on osa maksutonta Kaikki kuvaa EDU -verkkokurssia.

Youtube
Katso Youtubessa (11 min)


<< Takaisin mediakasvatusportaaliin
Lisää kamerakynämateriaalia

Kaikki kuvaa EDU. Ilmaisella verkkokurssilla tutustut kamerakynän pedagogiikkaan itsenäisesti tai työkaverien kanssa. Ainutlaatuisista opetuselokuvista koostuva koulutus vie oikeisiin opetustilanteisiin luokkahuoneisiin ja teoriaan toiminnan takana. Lopulta paljastuvat myös elokuvan perusasiat. Kurssi sisältää useita esimerkkivideoita kamerakynätyöskentelystä eri oppiaineissa. Avaa >>

Kamerakynä-foorumi Facebookissa on tarkoitettu vapaamuotoiseen kokemusten ja ideoiden jakamiseen, kysymiseen ja keskusteluun. Se on hyvä paikka pysyä ajan tasalla kamerakynämaailman tapahtumista.
Avaa ja liity >>

Harjoitustehtäviä. Opettajankoulutuksissa teemme kamerakynätyöskentelyä simuloivia harjoitustehtäviä. Niistä voi löytää ideoita myös oppilaiden kanssa työskentelyyn eri oppiaineisiin ja luokka-asteille. Avaa >>

Koulutusdiat, joita käytän kamerakynä-luennoilla. Avaa >>

Kamerakynäpakka
esittelee 52 tapaa käyttää videokameraa opetuksen välineenä. Pakka sisältää harjoituksia ja menetelmiä, jotka sopivat elokuvailmaisun opettelun lisäksi eri oppiaineisiin ja ryhmäytymiseen. Avaa >>

Videopensseli-opas
Menetelmä on mediakasvatuksellisen elokuvakasvatuksen työväline, jossa ympäristöä tutkitaan, tarkastellaan ja havainnoidaan videokameran välityksellä. Menetelmä sopii esi- ja alkuopetukseen ja sen avulla voidaan tuoda mediakasvatuksellisuutta matematiikan, kuvataiteen ja äidinkielen opetukseen. Avaa >>

Videokamera koulutyössä. Miten kamera voisi olla kuin kynä? Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia (2006).
Opinnäytetyöni, jossa ensimmäistä kertaa tutkin videokameran käyttämistä oppimisen välineenä koulussa
[Lataa ja lue PDF-tiedostona]

Elokuvan kolme perusasiaa
Pieni opas kertoo yksinkertaisesti ja havainnollisesti, miten elokuva toimii.
Lue ja tulosta >>

Kirjoituksia
Kamerakynää ja elokuvakasvatusta käsitteleviä kirjoituksia blogissani.
Lue >>

Mitä elokuva on? (Youtube)
Vuonna 1895 Lumièren veljekset patentoivat Ranskassa kinematografin, elokuvakameran. Nyt sellainen on jokaisen taskussa. Videokooste esittelee eri tapoja käyttää elokuvaa 120 vuotta myöhemmin. Katso >>

31.7.2017, Ismo Kiesiläinen